Flere børn og motionister i idrætsforeningerne

Oprettet d. 6. april 2017

FORENINGS DANMARK
Flere børn og motionister i idrætsforeningerne

Medlemskurven er vendt i Danmarks største idrætsorganisationer DIF og DGI. Fremgangen skyldes flere børn og motionister i foreningslivet.

2.557.970 medlemmer løber, dribler, danser og svømmer rundt på banerne, i hallerne og på vejene i Foreningsdanmarks 11.665 foreninger. Det viser nye medlemstal fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firmaidrætsforbund, der offentliggøres 6. april.

Motionsidrætter som fitness og løb hitter i stigende grad hos danskerne, men også i holdidrætter som floorball og basketball er der kommet flere medlemmer i foreningerne.

Fremgangen fra 2015 til 2016 skal ses i lyset af DIF og DGI’s fælles vision Bevæg dig for livet, hvor flere danskere skal være idrætsaktive og foreningsaktive.

”Danskerne vælger fortsat fællesskabet i foreningslivet i en tid, hvor der er flere tilbud end nogensinde. Vi er glade for at se, at vores motionssamarbejder i Bevæg dig for livet begynder at give flere medlemmer. Og en idræt som badminton har vendt en negativ udvikling til fremgang for både aktive og frivillige. Det er godt at se, at det tætte samarbejde mellem de to organisationer Badminton Danmark og DGI Badminton bærer frugt,” siger Søren Møller, formand i DGI.

Fremgangen kommer efter to år, hvor DIF og DGI samlet set har oplevet en mindre nedgang i antallet af medlemmer. En del af fremgangen fra 2015 til 2016 skyldes, at flere foreninger har meldt sig ind i de to organisationer. Samlet set har der været en fremgang på 1924 unikke medlemmer.

Flere børn i foreningerne
Fra 2015 til 2016 er der også fremgang i den yngste aldersgruppe og børn i alderen 0-12 år.

”Vi kan heldigvis se, at de længere skoledage i folkeskolen generelt set ikke har haft en negativ betydning for foreningerne. Tværtimod kan samarbejde mellem foreninger og skoler være et godt udstillingsvindue for nogle af de idrætter som floorball, amerikansk fodbold og basketball, som børnene ikke normalt bliver præsenteret for. Og så kan vi give en positiv oplevelse til de elever, der måske ikke føler sig hjemme i de klassiske folkeskoleidrætter,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Medlemstallene for 2016 viser en rekordhøj andel af kvinder i foreningerne. 43,2 procent af det samlede medlemstal er piger og kvinder, og igen er det særligt motionsidrætterne, der tegner sig for en fremgang.

Medlemstal:
• DIF: 1.918.257 (+9.390)
• DGI: 1.555.510 (+31.427)
• Firmaidrætten: 363.937 (-3.234)

Det samlede medlemstal på 2.557.970 medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af flere organisationer.

Kilde: DIF nyhedsbrev

_MG_3146