Salgsmateriale | Støtforeningen

Brug denne guide - Sælg flere skrabelodder eller julekalendere og skab gode relationer

En god planlægning vil altid være grundstenen for et godt salg.

“HVORFOR SÆLGER VI SKRABELODDER ELLER JULEKALENDERE ?” – Start med, at fortælle børn og voksne hvad det er lotteriets overskud skal gå til i foreningen/klassen – det er vigtig information for dem, der skal sælge lodsedlerne og ikke mindst for køberne.

BASE – Det er en god idé, at have en fast base, hvor sælgerne kan mødes, udveksle erfaringer, hente ekstra lodsedler og evt. tildeles nye områder. Så bliver der ingen tvivl om, hvor sælgerne skal henvende sig.

SALGSOMRÅDE - Opdel jeres salgsområde i distrikter, sådan, at alle sælgere ved præcis hvilket område, de er ansvarlige for. Det er vigtigt, at der bliver ringet på alle døre i jeres område og desuden, at en husstand der allerede har købt skrabelodder eller julekalendere ikke bliver besøgt 2 gange.

HOLD - Det er ofte en rigtig god idé at opdele sælgerne i hold med to på hver f.eks. en yngre sælger og en lidt ældre, der er ansvarlig for salget af lodsedlerne.

FORÆLDRE - Orienter gerne forældrene, når deres børn skal sælge lotterier. Forældrene vil kunne give børnene ekstra motivation, og i nogle tilfælde hjælpe med salg af lotterierne til venner og familie mm. Derudover er det som oftest vigtigt for forældrene, at vide hvorfor deres børn skal gå rundt og sælge skrabelodder og julekalendere.

LOKALE VIRKSOMHEDER - Prøv at præsentere skrabeloddet eller julekalenderen for nogle af jeres lokale virksomheder og butikker. Nogle vil måske hjælpe jer med at sælge – husk at sige pænt tak til virksomheden eller butikken efter salget, så er der en større mulighed for at de vil hjælpe en anden gang.

TIPS TIL GODE SALGSPLACERINGER
• Butikscentre
• Udstillinger
• Byfester
• Familiefester
• Idrætsstævner
• Gågader
• Dørsalg
• Stadions
• Klubhuse

MEDIER - Brug pressen og lad de lokale aviser og medier omtale jeres indsats for det lokale forening- eller skoleliv. Hvis folk kender til formålet med salget, kan det gøre dem mere interesserede i, at købe et skrabelod og dermed støtte jer.

SALGSKONKURRENCE - Lav en lille konkurrence, hvor den eller de sælgere, der sælger flest lodsedler får en lille gevinst (2 billetter til biografen eller lignende) – det gør det sjovere at være sælger.

NETVÆRK - Gør gerne brug af jeres netværk, og lad dem hjælpe med at sælge lotterierne.

SÆLGERINFORMATION – Saml alle sælgerne og giv dem en fyldestgørende information inden salget startes.
• Første indtryk er altid vigtigt, så mød op i jeres kamptrøjer, uniformer eller lignende
• Fortæl hvem I er, og hvilken forening/klasse I repræsenterer
• Oplys hvilken aktivitet I samler ind til
• Fortæl hvad 1. præmien er og smil til køberne
• Afslut med “Tak altid for støtten”, når I forlader køberen – så er det lettere at komme næste gang

EFTER SALGET - Det er altid en god idé at få en god afslutning på salget. Det kunne være et lille arrangement, hvor den der har solgt flest lodsedler f.eks. modtager en lille præmie og man får takket for støtten.

Støt Foreningen, Bredgade 45, DK-7400 Herning – tlf. (+45) 4063 5599/2715 5599  www.stoetforeningen.dk  info@stoetforeningen.dk